Colorectal cancer

NHCPRC Guidelines

National guidelines for diagnosis and treatment of colorectal cancer 2020 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China

CSCO Guidelines

Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer working group
Updates in version 2020 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2019
Shanshan Weng,Ying Yuan,Xicheng Wang,Gong Chen,Yi Wang,Weiqi Sheng,Xinxiang Li,Aiping Zhou,Zhen Zhang,Guichao Li,Sanjun Cai,Ruihua Xu,Jin Li,Suzhan Zhang

Original Article

An enrichment model using regular health examination data for early detection of colorectal cancer
Qiang Shi,Zhaoya Gao,Pengze Wu,Fanxiu Heng,Fuming Lei,Yanzhao Wang,Qingkun Gao,Qingmin Zeng,Pengfei Niu,Cheng Li,Jin Gu
Burden of colorectal cancer in China, 19902017: Findings from the Global Burden of Disease Study 2017
Jie Yin,Zhigang Bai,Jun Zhang,Zhi Zheng,Hongwei Yao,Pengpeng Ye,Jun Li,Xin Gao,Zhongtao Zhang
Cancer IgG, a potential prognostic marker, promotes colorectal cancer progression
Hongpeng Jiang,Boxi Kang,Xinmei Huang,Yichao Yan,Shan Wang,Yingjiang Ye,Zhanlong Shen
Increased incidence of chemoport-related thrombosis in patients with colorectal cancer receiving bevacizumab: A single-institutional experience
Jwa Hoon Kim,Jeong Eun Kim,Yong Sang Hong,Sun Young Kim,Kyu-pyo Kim,Ki Eun Choi,Ji Hoon Shin,Tae Won Kim
Down-staging depth score to predict outcomes in locally advanced rectal cancer achieving ypI stage after neoadjuvant chemo-radiotherapy versus de novo stage pI cohort: A propensity score-matched analysis
Ning Li,Jing Jin,Jing Yu,Shuai Li,Yuan Tang,Hua Ren,Wenyang Liu,Shulian Wang,Yueping Liu,Yongwen Song,Hui Fang,Zihao Yu,Yexiong Li
Long-term outcomes in patients with ypT0 rectal cancer after neoadjuvant chemoradiotherapy and curative resection
Zhao Lu,Pu Cheng,Fu Yang,Zhaoxu Zheng,Xishan Wang
Impact of 5-Fu/oxaliplatin on mouse dendritic cells and synergetic effect with a colon cancer vaccine
Xinqiang Hong,Tiangeng Dong,Tuo Yi,Jianwei Hu,Zhen Zhang,Shengli Lin,Weixin Niu
Clinical laboratory and imaging evidence for effectiveness of agarose-agarose macrobeads containing stem-like cells derived from a mouse renal adenocarcinoma cell population (RMBs) in treatment-resistant, advanced metastatic colorectal cancer: Evaluation of a biological-systems approach to cancer therapy (U.S. FDA IND-BB 10091; NCT 02046174, NCT 01053013)
Barry H. Smith,Lawrence S. Gazda,Thomas J. Fahey,Angelica Nazarian,Melissa A. Laramore,Prithy Martis,Zoe P. Andrada,Joanne Thomas,Tapan Parikh,Sudipta Sureshbabu,Nathaniel Berman,Allyson J. Ocean,Richard D. Hall,David J. Wolf
Individualized prediction of perineural invasion in colorectal cancer: development and validation of a radiomics prediction model
Yanqi Huang,Lan He,Di Dong,Caiyun Yang,Cuishan Liang,Xin Chen,Zelan Ma,Xiaomei Huang,Su Yao,Changhong Liang,Jie Tian,Zaiyi Liu
Medical expenditures for colorectal cancer diagnosis and treatment: A 10-year high-level-hospital-based multicenter retrospective survey in China, 20022011
Jufang Shi,Guoxiang Liu,Hong Wang,Ayan Mao,Chengcheng Liu,Lanwei Guo,Huiyao Huang,Jiansong Ren,Xianzhen Liao,Yana Bai,Xiaojie Sun,Xinyu Zhu,Jialin Wang,Bingbing Song,Jinyi Zhou,Lin Zhu,Haike Lei,Yuqin Liu,Yunyong Liu,Lingbin Du,Yutong He,Kai Zhang,Ni Li,Wanqing Chen,Min Dai,Jie He
Nomogram for prediction of pathologic complete remission using biomarker expression and endoscopic finding after preoperative chemoradiotherapy in rectal cancer
Hyuk Hur,Min Soo Cho,Woong Sub Koom,Joon Seok Lim,Tae Il Kim,Joong Bae Ahn,Hoguen Kim,Nam Kyu Kim
Data mining-based model and risk prediction of colorectal cancer by using secondary health data: A systematic review
Hailun Liang,Lei Yang,Lei Tao,Leiyu Shi,Wuyang Yang,Jiawei Bai,Da Zheng,Ning Wang,Jiafu Ji
Safety and survival outcomes of transanal natural orifice specimen extraction using prolapsing technique for patients with middle- to low-rectal cancer
Zhao Lu,Haipeng Chen,Mingguang Zhang,Xu Guan,Zhixun Zhao,Zheng Jiang,Zheng Liu,Zhaoxu Zheng,Xishan Wang

Review Article

Prognostic significance of periostin in colorectal cancer
Xingming Deng,Sheng Ao,Jianing Hou,Zhuofei Li,Yunpeng Lei,Guoqing Lyu
Colorectal cancer, radiotherapy and gut microbiota
Shu Zhang,Qiaoxuan Wang,Chengjing Zhou,Kai Chen,Hui Chang,Weiwei Xiao,Yuanhong Gao
Contemporary management of locally advanced rectal cancer: Resolving issues, controversies and shifting paradigms
Aeris Jane D. Nacion,Youn Young Park,Nam Kyu Kim
Short-course or long-course radiation therapy as a part of a neoadjuvant regimen for stage II & III rectal adenocarcinoma?
Nan Zhao,Christopher J Lin,Fei Wang,Chi Lin
Epidemiology and risk factors of colorectal cancer in China
Yong Yang,Zihan Han,Xin Li,An Huang,Jingyi Shi,Jin Gu