NHCPRC Guidelines

National guidelines for diagnosis and treatment of colorectal cancer 2020 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China

Original Article

Lead-time bias in esophageal cancer screening in high-risk areas in China
Zhao Yang, Irene OL Wong, Wei Deng, Ru Chen, Jiachen Zhou, Wenqiang Wei
Validity of distress thermometer for screening of anxiety and depression in family caregivers of Chinese breast cancer patients receiving postoperative chemotherapy
Min Yang, Fei Ma, Bo Lan, Jianqiang Cai, Xiaoying Sun, Binghe Xu
Dose-dense paclitaxel plus carboplatin vs. epirubicin and cyclophosphamide with paclitaxel as adjuvant chemotherapy for high-risk triple-negative breast cancer
Qing Li, Jiani Wang, Yuxin Mu, Tongtong Zhang, Ying Han, Jiayu Wang, Qiao Li, Yang Luo, Fei Ma, Ying Fan, Pin Zhang, Binghe Xu
Complications and risk factors for complications of implanted subcutaneous ports for intraperitoneal chemotherapy in gastric cancer with peritoneal metastasis
Zhongyin Yang, Chen Li, Wentao Liu, Yanan Zheng, Zhenglun Zhu, Zichen Hua, Zhentian Ni, Sheng Lu, Min Yan, Chao Yan, Zhenggang Zhu
Characteristics of cancer susceptibility genes mutations in 282 patients with gastric adenocarcinoma
Ke Ji, Sheng Ao, Liu He, Lijiao Zhang, Li Feng, Guoqing Lyu
No expenditure difference among patients with liver cancer at stage IIV: Findings from a multicenter cross-sectional study in China
Haike Lei, Lin Lei, Jufang Shi, Yongzhong Wu, Ling Liang, Huiyao Huang, Mei He, Fangzhou Bai, Maomao Cao, Hui Qiu, Yuting Wang, Chengcheng Liu, Jia Du, Hong Wang, Yan Zhang, Mengdi Cao, Ji Peng, Ni Li, Chunfeng Qu, Min Dai, Wanqing Chen, Jie He
Virtual bronchoscopic navigation without fluoroscopy guidance for peripheral pulmonary lesions in inexperienced pulmonologist
Shijie Li, Wanpu Yan, Mailin Chen, Zhongwu Li, Yanli Zhu, Qi Wu

Protocol

A study protocol of population-based cancer screening cohort study on esophageal, stomach and liver cancer in rural China
Jiang Li, He Li, Hongmei Zeng, Rongshou Zheng, Maomao Cao, Dianqin Sun, Jiansong Ren, Wanqing Chen, Jie He

NHCPRC Guidelines

National guidelines for diagnosis and treatment of colorectal cancer 2020 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of gastric cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of melanoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of malignant lymphoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of esophageal carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of breast cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of pancreatic cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of cervical cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of primary lung cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of renal cell carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of urothelial carcinoma of bladder 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of prostate cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China

CSCO Guidelines

Updates in version 2020 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2019
Shanshan Weng, Ying Yuan, Xicheng Wang, Gong Chen, Yi Wang, Weiqi Sheng, Xinxiang Li, Aiping Zhou, Zhen Zhang, Guichao Li, Sanjun Cai, Ruihua Xu, Jin Li, Suzhan Zhang
Updates in version 2019 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2018
Ying Yuan, Xicheng Wang, Gong Chen, Yi Wang, Weiqi Sheng, Xinxiang Li, Aiping Zhou, Zhen Zhang, Guichao Li, Sanjun Cai, Ruihua Xu, Jin Li, Suzhan Zhang
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer working group

Guidelines

Chinese consensus guidelines for diagnosis and management of gastrointestinal stromal tumor
Jian Li, Yingjiang Ye, Jian Wang, Bo Zhang, Shukui Qin, Yingqiang Shi, Yulong He, Xiaobo Liang, Xiufeng Liu, Ye Zhou, Xin Wu, Xinhua Zhang, Ming Wang, Zhidong Gao, Tianlong Lin, Hui Cao, Lin Shen, Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) Expert Committee on Gastrointestinal Stromal Tumor