Original Article

CDK6 inhibits lymphoid cell infiltration and represents a prognostic marker in HPV+ squamous cell carcinoma of head and neck
Chuanhao Tang, Li Lin, Wei Zhou, Xiang Liu, Yali Fu, Lingling Zhang, Li Li, Xiangyi Wang, Libo Zhao, Jun Liang
Efficacy of irinotecan-based chemotherapy after exposure to an anti-PD-1 antibody in patients with advanced esophageal squamous cell carcinoma
Bo Zhang, Xi Wang, Qun Li, Hongnan Mo, Xingyuan Wang, Yan Song, Jianping Xu, Tao Qu, Jing Huang
Genomic dissection of gastrointestinal and lung neuroendocrine neoplasm
Haixing Wang, Li Sun, Hua Bao, Ao Wang, Panpan Zhang, Xue Wu, Xiaoling Tong, Xiaonan Wang, Jie Luo, Lin Shen, Yang W. Shao, Ming Lu
Stomatin plays a suppressor role in non-small cell lung cancer metastasis
Huaying An, Xiao Ma, Mingyi Liu, Xiaotong Wang, Xundong Wei, Wei Yuan, Jie Ma
Diagnostic value of negative enrichment and immune fluorescence in situ hybridization for intraperitoneal free cancer cells of gastric cancer
Anqiang Wang, Zhongwu Li, Qian Wang, Yali Bai, Xin Ji, Tao Fu, Ke Ji, Yanwen Xue, Tingxu Han, Xiaojiang Wu, Ji Zhang, Yingjie Yang, Guobin Xu, Zhaode Bu, Jiafu Ji
Relationship between inter-α-trypsin inhibitor heavy chain 4 and ovarian cancer
Min Huang, Wei Zhang, Bingbing Zhao, Li Li
An elevated preoperative serum calcium level is a significant predictor for positive peritoneal cytology in endometrial carcinoma
Xingchen Li, Yuan Cheng, Yangyang Dong, Boqiang Shen, Xiao Yang, Jiaqi Wang, Jingyi Zhou, Jianliu Wang
Economic evaluation of cervical cancer screening strategies in urban China
Li Ma, Yuying Wang, Xiaohong Gao, Yi Dai, Yu Zhang, Zhaojing Wang, Xiaoxia Wang, Limin Wang, Jing Jiang, Xinhua Jing, Chunxia Yang, Fanghui Zhao, Jinghe Lang, Youlin Qiao
Prediction of pathological nodal stage of locally advanced rectal cancer by collective features of multiple lymph nodes in magnetic resonance images before and after neoadjuvant chemoradiotherapy
Haitao Zhu, Xiaoyan Zhang, Xiaoting Li, Yanjie Shi, Huici Zhu, Yingshi Sun

NHCPRC Guidelines

Chinese guidelines for diagnosis and treatment of gastric cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of melanoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of malignant lymphoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of esophageal carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of breast cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of pancreatic cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of cervical cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of primary lung cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of renal cell carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of urothelial carcinoma of bladder 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of prostate cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China

CSCO Guidelines

Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer working group

Guidelines

Chinese consensus guidelines for diagnosis and management of gastrointestinal stromal tumor
Jian Li, Yingjiang Ye, Jian Wang, Bo Zhang, Shukui Qin, Yingqiang Shi, Yulong He, Xiaobo Liang, Xiufeng Liu, Ye Zhou, Xin Wu, Xinhua Zhang, Ming Wang, Zhidong Gao, Tianlong Lin, Hui Cao, Lin Shen, Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) Expert Committee on Gastrointestinal Stromal Tumor