Special Issue on Gastric Cancer

Review Article

Laparoscopic surgery for gastric cancer: Current status and future direction
So Hyun Kang, Hyung-Ho Kim
Recent updates and current issues of sentinel node navigation surgery for early gastric cancer
Sung Gon Kim, Bang Wool Eom, Hong Man Yoon, Chan Gyoo Kim, Myeong-Cherl Kook, Young-Woo Kim, Keun Won Ryu
Current status and challenges in sentinel node navigation surgery for early gastric cancer
Satoru Matsuda, Tomoyuki Irino, Hirofumi Kawakubo, Hiroya Takeuchi, Yuko Kitagawa
Surgical treatment of gastric cancer: Current status and future directions
Jiahui Chen, Zhaode Bu, Jiafu Ji
Screening for gastric cancer in China: Advances, challenges and visions
Xiaohan Fan, Xiangxiang Qin, Yang Zhang, Zhexuan Li, Tong Zhou, Jingying Zhang, Weicheng You, Wenqing Li, Kaifeng Pan
Current status and future perspectives on neoadjuvant therapy in gastric cancer
Sheng Ao, Yuchen Wang, Qingzhi Song, Yingjiang Ye, Guoqing Lyu
Current status of lymph node dissection in gastric cancer
Bin Ke, Han Liang

Review Article

Clinical challenges in neoadjuvant immunotherapy for non-small cell lung cancer
Hanfei Guo, Wenqian Li, Lei Qian, Jiuwei Cui
Novel therapies targeting hypoxia mechanism to treat pancreatic cancer
Wenhao Luo, Jiangdong Qiu, Lianfang Zheng, Taiping Zhang

Original Article

Effect of preoperative nutrition therapy type and duration on short-time outcomes in gastric cancer patient with gastric outlet obstruction
Jiyang Li, Shaoqing Li, Hongqing Xi, Peifa Liu, Wenquan Liang, Yunhe Gao, Chuang Wang, Bo Wei, Lin Chen, Yun Tang, Zhi Qiao
Multicenter phase II study of apatinib single or combination therapy in HER2-negative breast cancer involving chest wall metastasis
Huiping Li, Cuizhi Geng, Hongmei Zhao, Hanfang Jiang, Guohong Song, Jiayang Zhang, Yaxin Liu, Xinyu Gui, Jing Wang, Kun Li, Zhongsheng Tong, Fangyuan Zhao, Junlan Yang, Guoliang Chen, Qianyu Liu, Xu Liang
Combined detection and subclass characteristics analysis of CTCs and CTECs by SE-iFISH in ovarian cancer
Hongyan Cheng, Shang Wang, Wenqing Luan, Xue Ye, Sha Dou, Zhijian Tang, Honglan Zhu, Peter Ping Lin, Yi Li, Heng Cui, Xiaohong Chang
Landscape of cell heterogeneity and evolutionary trajectory in ulcerative colitis-associated colon cancer revealed by single-cell RNA sequencing
Quan Wang, Zhu Wang, Zhen Zhang, Wei Zhang, Mengmeng Zhang, Zhanlong Shen, Yingjiang Ye, Kewei Jiang, Shan Wang

NHCPRC Guidelines

National guidelines for diagnosis and treatment of colorectal cancer 2020 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of gastric cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of melanoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of malignant lymphoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of esophageal carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of breast cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of pancreatic cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of cervical cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of primary lung cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of renal cell carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of urothelial carcinoma of bladder 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of prostate cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China

CSCO Guidelines

Updates in version 2020 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2019
Shanshan Weng, Ying Yuan, Xicheng Wang, Gong Chen, Yi Wang, Weiqi Sheng, Xinxiang Li, Aiping Zhou, Zhen Zhang, Guichao Li, Sanjun Cai, Ruihua Xu, Jin Li, Suzhan Zhang
Updates in version 2019 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2018
Ying Yuan, Xicheng Wang, Gong Chen, Yi Wang, Weiqi Sheng, Xinxiang Li, Aiping Zhou, Zhen Zhang, Guichao Li, Sanjun Cai, Ruihua Xu, Jin Li, Suzhan Zhang
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer working group

Guidelines

Chinese consensus guidelines for diagnosis and management of gastrointestinal stromal tumor
Jian Li, Yingjiang Ye, Jian Wang, Bo Zhang, Shukui Qin, Yingqiang Shi, Yulong He, Xiaobo Liang, Xiufeng Liu, Ye Zhou, Xin Wu, Xinhua Zhang, Ming Wang, Zhidong Gao, Tianlong Lin, Hui Cao, Lin Shen, Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) Expert Committee on Gastrointestinal Stromal Tumor