Original Article

Cancer burden and trends in China: A review and comparison with Japan and South Korea
Dianqin Sun, Maomao Cao, He Li, Siyi He, Wanqing Chen
The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology (TBSRTC): A report of 2,781 cases in a Chinese population
Yanli Zhu, Yuntao Song, Guohui Xu, Zhihui Fan, Wenhao Ren
Efficacy of platinum in advanced triple-negative breast cancer with germline BRCA mutation determined by next generation sequencing
Nan Wang, Kun Li, Wenfa Huang, Weiyao Kong, Xiaoran Liu, Weijie Shi, Feng Xie, Hanfang Jiang, Guohong Song, Lijun Di, Quanren Wang, Jianjun Yu, Huiping Li
Clinicopathological analysis of early-stage breast cancer patients that meet indications for BRCA1/2 genetic testing
Hongyu Xiang, Ling Xin, Qian Liu, Hong Zhang, Shuang Zhang, Jingming Ye, Yuanjia Cheng, Ting Li, Yinhua Liu, Ling Xu
Evaluation of human epidermal growth factor receptor 2 status of breast cancer using preoperative multidetector computed tomography with deep learning and handcrafted radiomics features
Xiaojun Yang, Lei Wu, Ke Zhao, Weitao Ye, Weixiao Liu, Yingyi Wang, Jiao Li, Hanxiao Li, Xiaomei Huang, Wen Zhang, Yanqi Huang, Xin Chen, Su Yao, Zaiyi Liu, Changhong Liang
Prognostic value and nomograms of proximal margin distance in gastric cancer with radical distal gastrectomy
Jun Luo, Yuming Jiang, Xinhua Chen, Yuehong Chen, Jhang Lopsang Gurung, Tingyu Mou, Liying Zhao, Guoqing Lyu, Tuanjie Li, Guoxin Li, Jiang Yu
Analysis and external validation of a nomogram to predict peritoneal dissemination in gastric cancer
Xijie Chen, Shi Chen, Xinyou Wang, Runcong Nie, Dongwen Chen, Jun Xiang, Yijia Lin, Yingbo Chen, Junsheng Peng
p16/Ki-67 dual-stained cytology used for triage in cervical cancer opportunistic screening
Qin Han, Hongyan Guo, Li Geng, Yanjie Wang
Phase 1/2 study of concurrent chemoradiotherapy with weekly irinotecan hydrochloride for advanced/recurrence uterine cancer: A multi-institutional study of Kansai Clinical Oncology Group
Satoshi Takeuchi, Haruo Kuroboshi, Taisuke Mori, Kimihiko Ito, Eiji Kondo, Tsutomu Tabata, Yoshio Itani, Ryuji Kawaguchi, Kyosuke Takeuchi, Toshinori Soejima, Ryohei Sasaki
Nomogram for prediction of pathologic complete remission using biomarker expression and endoscopic finding after preoperative chemoradiotherapy in rectal cancer
Hyuk Hur, Min Soo Cho, Woong Sub Koom, Joon Seok Lim, Tae Il Kim, Joong Bae Ahn, Hoguen Kim, Nam Kyu Kim
Data mining-based model and risk prediction of colorectal cancer by using secondary health data: A systematic review
Hailun Liang, Lei Yang, Lei Tao, Leiyu Shi, Wuyang Yang, Jiawei Bai, Da Zheng, Ning Wang, Jiafu Ji

Review Article

Oncometabolic surgery: Emergence and legitimacy for investigation
Won Jun Kim, Yeongkeun Kwon, Chang Min Lee, Seung Hyun Lim, Yong Li, Junjiang Wang, Weixian Hu, Jiabin Zheng, Gang Zhao, Chunchao Zhu, Wei Wang, Wenjun Xiong, Quan Wang, Mingjie Xia, Sungsoo Park
Evaluation and reflection on claudin 18.2 targeting therapy in advanced gastric cancer
Jianwei Zhang, Ruilan Dong, Lin Shen

CSCO Guidelines

Updates in version 2019 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2018
Ying Yuan, Xicheng Wang, Gong Chen, Yi Wang, Weiqi Sheng, Xinxiang Li, Aiping Zhou, Zhen Zhang, Guichao Li, Sanjun Cai, Ruihua Xu, Jin Li, Suzhan Zhang
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer working group

NHCPRC Guidelines

Chinese guidelines for diagnosis and treatment of gastric cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of melanoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of malignant lymphoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of esophageal carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of breast cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of pancreatic cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of cervical cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of primary lung cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of renal cell carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of urothelial carcinoma of bladder 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of prostate cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China

Guidelines

Chinese consensus guidelines for diagnosis and management of gastrointestinal stromal tumor
Jian Li, Yingjiang Ye, Jian Wang, Bo Zhang, Shukui Qin, Yingqiang Shi, Yulong He, Xiaobo Liang, Xiufeng Liu, Ye Zhou, Xin Wu, Xinhua Zhang, Ming Wang, Zhidong Gao, Tianlong Lin, Hui Cao, Lin Shen, Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) Expert Committee on Gastrointestinal Stromal Tumor