Review Article

Esophageal cancer: Epidemiology, risk factors and screening
Jiang Li, Jianguo Xu, Yadi Zheng, Ya Gao, Siyi He, He Li, Kaiyong Zou, Ni Li, Jinhui Tian, Wanqing Chen, Jie He
Lung cancer risk in never-smokers: An overview of environmental and genetic factors
Elvin S Cheng, Marianne Weber, Julia Steinberg, Xue Qin Yu
Integrating pathomics with radiomics and genomics for cancer prognosis: A brief review
Cheng Lu, Rakesh Shiradkar, Zaiyi Liu
Coexisting opportunities and challenges: In which scenarios can minimal/measurable residual disease play a role in advanced non-small cell lung cancer?
Hanfei Guo, Wenqian Li, Bin Wang, Neifei Chen, Lei Qian, Jiuwei Cui

Original Article

Single patient classifier as a prognostic biomarker in pT1N1 gastric cancer: Results from two large Korean cohorts
Yoon Young Choi, Eunji Jang, Hyunki Kim, Kyoung-Mee Kim, Sung Hoon Noh, Tae Sung Sohn, Yong-Min Huh, Ji Yeong An, Jae-Ho Cheong
A radiomics prognostic scoring system for predicting progression-free survival in patients with stage IV non-small cell lung cancer treated with platinum-based chemotherapy
Lan He, Zhenhui Li, Xin Chen, Yanqi Huang, Lixu Yan, Changhong Liang, Zaiyi Liu
Better prognostic determination of cT3 rectal cancer through measurement of distance to mesorectal fascia: A multicenter study
Xiaoyan Zhang, Qiaoyuan Lu, Xiangjie Guo, Wuteng Cao, Hongmei Zhang, Tao Yu, Xiaoting Li, Zhen Guan, Xueping Li, Ruijia Sun, Yingshi Sun
Chidamide combined with cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine and prednisone in previously untreated patients with peripheral T-cell lymphoma
Lin Gui, Junning Cao, Dongmei Ji, Huilai Zhang, Qian Fan, Jun Zhu, Yuqin Song, Shiyu Jiang, Zhiqiang Ning, Jia Yu, Yuankai Shi
Contemporary trends on expenditure of hospital care on total cancer and its subtypes in China during 20082017
Yue Cai, Wanqing Chen, Xiaoxu Wang, Xue Xia, Xiang Cui, Shiyong Wu, Jinghua Li

CSCO Guidelines

Update in version 2021 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2020
Caixia Dong, Yuwei Ding, Shanshan Weng, Guichao Li, Yanqing Huang, Hanguang Hu, Zhen Zhang, Suzhan Zhang, Ying Yuan
Updates in version 2020 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2019
Shanshan Weng, Ying Yuan, Xicheng Wang, Gong Chen, Yi Wang, Weiqi Sheng, Xinxiang Li, Aiping Zhou, Zhen Zhang, Guichao Li, Sanjun Cai, Ruihua Xu, Jin Li, Suzhan Zhang
Updates in version 2019 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2018
Ying Yuan, Xicheng Wang, Gong Chen, Yi Wang, Weiqi Sheng, Xinxiang Li, Aiping Zhou, Zhen Zhang, Guichao Li, Sanjun Cai, Ruihua Xu, Jin Li, Suzhan Zhang
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer working group

Guidelines

Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for malignant lymphoma 2021 (English version)
Jun Zhu, Jun Ma, Union for China Lymphoma Investigators of Chinese Society of Clinical Oncology
Chinese consensus guidelines for diagnosis and management of gastrointestinal stromal tumor
Jian Li, Yingjiang Ye, Jian Wang, Bo Zhang, Shukui Qin, Yingqiang Shi, Yulong He, Xiaobo Liang, Xiufeng Liu, Ye Zhou, Xin Wu, Xinhua Zhang, Ming Wang, Zhidong Gao, Tianlong Lin, Hui Cao, Lin Shen, Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) Expert Committee on Gastrointestinal Stromal Tumor

NHCPRC Guidelines

National guidelines for diagnosis and treatment of colorectal cancer 2020 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of gastric cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of melanoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of malignant lymphoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of esophageal carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of breast cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of pancreatic cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of cervical cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of primary lung cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of renal cell carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of urothelial carcinoma of bladder 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of prostate cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China