Review Article

Stomach cancer burden in China: Epidemiology and prevention
Xinxin Yan, Lin Lei, He Li, Maomao Cao, Fan Yang, Siyi He, Shaoli Zhang, Yi Teng, Qianru Li, Changfa Xia, Wanqing Chen
When immunotherapy meets liver transplantation for hepatocellular carcinoma: A bumpy but promising road
Yufeng Gu, Shengjun Xu, Zhengxin Wang, Jiayin Yang, Shusen Zheng, Qiang Wei, Zhikun Liu, Xiao Xu
Transforming cancer cells for long-term living with cancer: An inspiring new approach
Mingjie Jiang, Dianna Gu, Furao Liu, Chenjing Lin, Ling Tian

Original Article

Integrated strategies for chemotherapy cycles in nasopharyngeal carcinoma patients: Real-world data from two epidemic centers guiding decision-making
Zejiang Zhan, Yingying Huang, Jiayu Zhou, Zhuochen Cai, Haoyang Huang, Ying Deng, Wenze Qiu, Xun Cao, Xi Chen, Chixiong Liang, Lulu Zhang, Xiang Guo, Taize Yuan, Xing Lyu
Variant rs8400 enhances ALKBH5 expression through disrupting miR-186 binding and promotes neuroblastoma progression
Qian Guan, Huiran Lin, Wenfeng Hua, Lei Lin, Jiabin Liu, Linqing Deng, Jiao Zhang, Jiwen Cheng, Zhonghua Yang, Yong Li, Jun Bian, Haixia Zhou, Suhong Li, Li Li, Lei Miao, Huimin Xia, Jing He, Zhenjian Zhuo
Exploration and optimization of surgical techniques for laparoscopic transhiatal lower mediastinal lymph node dissection for adenocarcinoma of esophagogastric junction: A prospective IDEAL 2a study with qualitative design
Yinkui Wang, Fanling Hong, Shuangxi Li, Fei Shan, Yongning Jia, Rulin Miao, Zhemin Li, Ziyu Li, Jiafu Ji
Aqueous-soluble components of sporoderm-removed Ganoderma lucidum spore powder promote ferroptosis in oral squamous cell carcinoma
Xiangping Wu, Qingnan Wu, Yan Wang, Yehai Liu, Zhenhao Li, Qingchuan Liu, Zhengming Huang, Mingyan Li, Bin Zhang, Qimin Zhan

Guidelines

Management guidelines for preventing exposure to antineoplastics
Wei Liu, Ziyang Wu, Tong Sun, Shuyao Liang, Jun Zhu, Suodi Zhai, Division of Therapeutic Drug Monitoring of Chinese Pharmacological Society, Hospital Pharmacy Professional Committee of Chinese Pharmaceutical Association, Oncology Society of Chinese Medical Association, Nursing Branch of China International Exchange and Promotive Association for Medical and Healthcare, Division of Drug-induced Diseases of Chinese Pharmacology Society

NHCPRC Guidelines

National guidelines for diagnosis and treatment of malignant lymphoma 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of esophageal carcinoma 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of melanoma 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of thyroid cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of breast cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of lung cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of gastric cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of pancreatic cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of cervical cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of prostate cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Update in version 2021 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2020
Caixia Dong, Yuwei Ding, Shanshan Weng, Guichao Li, Yanqing Huang, Hanguang Hu, Zhen Zhang, Suzhan Zhang, Ying Yuan
National guidelines for diagnosis and treatment of colorectal cancer 2020 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of gastric cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of melanoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of malignant lymphoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of esophageal carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of breast cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of pancreatic cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of cervical cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of primary lung cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of renal cell carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of urothelial carcinoma of bladder 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of prostate cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China

CSCO Guidelines

CSCO guidelines for colorectal cancer version 2022: Updates and discussions
Zhijun Yuan, Shanshan Weng, Chenyang Ye, Hanguang Hu, Suzhan Zhang, Ying Yuan
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for malignant lymphoma 2021 (English version)
Jun Zhu, Jun Ma, Union for China Lymphoma Investigators of Chinese Society of Clinical Oncology
Updates in version 2020 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2019
Shanshan Weng, Ying Yuan, Xicheng Wang, Gong Chen, Yi Wang, Weiqi Sheng, Xinxiang Li, Aiping Zhou, Zhen Zhang, Guichao Li, Sanjun Cai, Ruihua Xu, Jin Li, Suzhan Zhang
Updates in version 2019 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2018
Ying Yuan, Xicheng Wang, Gong Chen, Yi Wang, Weiqi Sheng, Xinxiang Li, Aiping Zhou, Zhen Zhang, Guichao Li, Sanjun Cai, Ruihua Xu, Jin Li, Suzhan Zhang
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer working group