Original Article

Textbook Outcome as a measure of surgical quality assessment and prognosis in gastric neuroendocrine carcinoma: A large multicenter sample analysis
Qiyue Chen, Zhongliang Ning, Zhiyu Liu, Yanbing Zhou, Qingliang He, Yantao Tian, Hankun Hao, Wei Lin, Lixin Jiang, Gang Zhao, Ping Li, Chaohui Zheng, Changming Huang, on behalf of the Study Group for Gastric Neuroendocrine Tumors
Down-staging depth score could be a survival predictor for locally advanced gastric cancer patients after preoperative chemoradiotherapy
Ning Li, Xin Wang, Yuan Tang, Dongbin Zhao, Yihebali Chi, Lin Yang, Liming Jiang, Jun Jiang, Jinming Shi, Wenyang Liu, Hua Ren, Hui Fang, Yu Tang, Bo Chen, Ningning Lu, Hao Jing, Shunan Qi, Shulian Wang, Yueping Liu, Yongwen Song, Yexiong Li, Jing Jin
Validation and modification of the AJCC 8th TNM staging system for pancreatic ductal adenocarcinoma in a Chinese cohort: A nationwide pancreas data center analysis
Hao Hu, Chang Qu, Bingjun Tang, Weikang Liu, Yongsu Ma, Yiran Chen, Xuehai Xie, Yan Zhuang, Hongqiao Gao, Xiaodong Tian, Yinmo Yang
Molecular phenotypes reveal heterogeneous engraftments of patient-derived hepatocellular carcinoma xenografts
Jianyong Zhuo, Di Lu, Jianguo Wang, Zhengxing Lian, Jiali Zhang, Huihui Li, Beini Cen, Xuyong Wei, Qiang Wei, Haiyang Xie, Xiao Xu
Attributable deaths of liver cancer in China
Maomao Cao, Chao Ding, Changfa Xia, He Li, Dianqin Sun, Siyi He, Wanqing Chen
Efficacy and safety of chemotherapy combined with bevacizumab in Chinese patients with metastatic colorectal cancer: A prospective, multicenter, observational, non-interventional phase IV trial
Fenghua Wang, Guanghai Dai, Yanhong Deng, Yong Tang, Wei Wang, Zuoxing Niu, Feng Bi, Liangjun Zhu, Zengqing Guo, Jin Yan, Bing Hu, Min Tao, Shujun Yang, Suzhan Zhang, Lu Wen, Ruihua Xu
Features of colorectal cancer in China stratified by anatomic sites: A hospital-based study conducted in university-affiliated hospitals from 2014 to 2018
Ruize Qu, Yanpeng Ma, Liyuan Tao, Xiaoyuan Bao, Xin Zhou, Bingyan Wang, Fei Li, Siyi Lu, Lin Tuo, Siyan Zhan, Zhipeng Zhang, Wei Fu
Comparative yield and efficiency of strategies based on risk assessment and fecal immunochemical test in colorectal cancer screening: A cross-sectional population-based analysis
Hongda Chen, Le Wang, Ming Lu, Chen Zhu, Yunfeng Zhu, Weihua Ma, Xinmin Chen, Lingbin Du, Wanqing Chen

Review Article

Advances in novel molecular typing and precise treatment strategies for small cell lung cancer
Rilan Bai, Lingyu Li, Xiao Chen, Yuguang Zhao, Wei Song, Huimin Tian, Jiuwei Cui

Guidelines

Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for malignant lymphoma 2021 (English version)
Jun Zhu, Jun Ma, Union for China Lymphoma Investigators of Chinese Society of Clinical Oncology
Update in version 2021 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2020
Caixia Dong, Yuwei Ding, Shanshan Weng, Guichao Li, Yanqing Huang, Hanguang Hu, Zhen Zhang, Suzhan Zhang, Ying Yuan
Chinese consensus guidelines for diagnosis and management of gastrointestinal stromal tumor
Jian Li, Yingjiang Ye, Jian Wang, Bo Zhang, Shukui Qin, Yingqiang Shi, Yulong He, Xiaobo Liang, Xiufeng Liu, Ye Zhou, Xin Wu, Xinhua Zhang, Ming Wang, Zhidong Gao, Tianlong Lin, Hui Cao, Lin Shen, Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) Expert Committee on Gastrointestinal Stromal Tumor

NHCPRC Guidelines

National guidelines for diagnosis and treatment of colorectal cancer 2020 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of gastric cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of melanoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of malignant lymphoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of esophageal carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of breast cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of pancreatic cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of cervical cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of primary lung cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of renal cell carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of urothelial carcinoma of bladder 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of prostate cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China

CSCO Guidelines

Updates in version 2020 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2019
Shanshan Weng, Ying Yuan, Xicheng Wang, Gong Chen, Yi Wang, Weiqi Sheng, Xinxiang Li, Aiping Zhou, Zhen Zhang, Guichao Li, Sanjun Cai, Ruihua Xu, Jin Li, Suzhan Zhang
Updates in version 2019 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2018
Ying Yuan, Xicheng Wang, Gong Chen, Yi Wang, Weiqi Sheng, Xinxiang Li, Aiping Zhou, Zhen Zhang, Guichao Li, Sanjun Cai, Ruihua Xu, Jin Li, Suzhan Zhang
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer working group