Original Article

Incidence and mortality of oral and oropharyngeal cancer in China, 2015
Lin Lei, Rongshou Zheng, Ke Peng, Lei Si, Ji Peng, Weicong Cai, Siwei Zhang, Wenqiang Wei, Jie He
Incidence and mortality of laryngeal cancer in China, 2015
Yutong He, Di Liang, Daojuan Li, Baoen Shan, Rongshou Zheng, Siwei Zhang, Wenqiang Wei, Jie He
Updates on larynx cancer epidemiology
Riccardo Nocini, Gabriele Molteni, Camilla Mattiuzzi, Giuseppe Lippi
An exploration for quantification of overdiagnosis and its effect for breast cancer screening
Lei Yang, Shengfeng Wang, Yubei Huang
Effects of neoadjuvant chemotherapy on respiratory function in patients with breast cancer
Lei Ding, Liping Wang, Jian Yin, Zhiyi Fan, Zijing He
Factors associated with metastasis in superior mesenteric vein lymph node in subtotal gastrectomy for gastric cancer: Retrospective case control study
Won Ho Han, Jungnam Joo, Bang Wool Eom, Keun Won Ryu, Young-Woo Kim, Myeong-cherl Kook, Hong Man Yoon
Prognostic impact of D2-plus lymphadenectomy and optimal extent of lymphadenectomy in advanced gastric antral carcinoma: Propensity score matching analysis
Weilin Sun, Jingyu Deng, Nannan Zhang, Huifang Liu, Jinyuan Liu, Pengfei Gu, Yingxin Du, Zizhen Wu, Wenting He, Pengliang Wang, Han Liang
A CT-based radiomics nomogram for prediction of human epidermal growth factor receptor 2 status in patients with gastric cancer
Yexing Li, Zixuan Cheng, Olivier Gevaert, Lan He, Yanqi Huang, Xin Chen, Xiaomei Huang, Xiaomei Wu, Wen Zhang, Mengyi Dong, Jia Huang, Yucun Huang, Ting Xia, Changhong Liang, Zaiyi Liu
Tumor-associated macrophages regulate gastric cancer cell invasion and metastasis through TGFβ2/NF-κB/Kindlin-2 axis
Zhu Wang, Yang Yang, Yancheng Cui, Chao Wang, Zhiyong Lai, Yansen Li, Wei Zhang, Harri Mustonen, Pauli Puolakkainen, Yingjiang Ye, Kewei Jiang, Zhanlong Shen, Shan Wang
PGC-MG7 combination could be used as a follow-up panel for monitoring dynamical progression of gastric precancerous diseases
Peifang Ning, Liping Sun, Nannan Dong, Yuan Yuan
Spectral CT imaging parameters and Ki-67 labeling index in lung adenocarcinoma
Mailin Chen, Xiaoting Li, Yiyuan Wei, Liping Qi, Ying-Shi Sun
A nomogram to preoperatively predict 1-year disease-specific survival in resected pancreatic cancer following neoadjuvant chemoradiation therapy
Ho Kyoung Hwang, Keita Wada, Ha Yan Kim, Yuichi Nagakawa, Yosuke Hijikata, Yota Kawasaki, Yoshiharu Nakamura, Lip Seng Lee, Dong Sup Yoon, Woo Jung Lee, Chang Moo Kang

NHCPRC Guidelines

Chinese guidelines for diagnosis and treatment of gastric cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of melanoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of malignant lymphoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of esophageal carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of breast cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of pancreatic cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of cervical cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of primary lung cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of renal cell carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of urothelial carcinoma of bladder 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of prostate cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China

CSCO Guidelines

Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer working group

Guidelines

Chinese consensus guidelines for diagnosis and management of gastrointestinal stromal tumor
Jian Li, Yingjiang Ye, Jian Wang, Bo Zhang, Shukui Qin, Yingqiang Shi, Yulong He, Xiaobo Liang, Xiufeng Liu, Ye Zhou, Xin Wu, Xinhua Zhang, Ming Wang, Zhidong Gao, Tianlong Lin, Hui Cao, Lin Shen, Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) Expert Committee on Gastrointestinal Stromal Tumor