Original Article

Low-depth whole genome sequencing reveals copy number variations associated with higher pathologic grading and more aggressive subtypes of lung non-mucinous adenocarcinoma
Zheng Wang, Lin Zhang, Lei He, Di Cui, Chenglong Liu, Liangyu Yin, Min Zhang, Lei Jiang, Yuyan Gong, Wang Wu, Bi Liu, Xiaoyu Li, David S Cram, Dongge Liu
Adipocyte-derived SFRP5 inhibits breast cancer cells migration and invasion through Wnt and epithelial-mesenchymal transition signaling pathways
Wenzhong Zhou, Chunmiao Ye, Liang Li, Liyuan Liu, Fei Wang, Lixiang Yu, Fei Zhou, Yujuan Xiang, Yongjiu Wang, Gengshen Yin, Zhongbing Ma, Qinye Fu, Qiang Zhang, Dezong Gao, Shuya Huang, Zhigang Yu
Effectiveness of second-line anti-HER2 treatment in HER2-positive metastatic breast cancer patients previously treated with trastuzumab: A real-world study
Wei Zhao, Li Bian, Tao Wang, Shaohua Zhang, Jianbin Li, Fengrui Xu, Zefei Jiang
Phase I dose-escalation and expansion study of PARP inhibitor, fluzoparib (SHR3162), in patients with advanced solid tumors
Huiping Li, Rongrui Liu, Bin Shao, Ran Ran, Guohong Song, Ke Wang, Yehui Shi, Jihong Liu, Wenjing Hu, Fu Chen, Xiaoran Liu, Gairong Zhang, Chuanhua Zhao, Ru Jia, Quanren Wang, Hope S. Rugo, Yifan Zhang, Guangze Li, Jianming Xu
Value of multi-quadrants biopsy: Pooled analysis of 11 population-based cervical cancer screening studies
Yuqian Zhao, Fanghui Zhao, Shangying Hu, Xun Zhang, Wenhua Zhang, Qinjing Pan, Julia C Gage, Rengaswamy Sankaranarayanan, Youlin Qiao
Clinical and functional comparison of dynamic hip screws and intramedullary nails for treating proximal femur metastases in older individuals
Hua Gao, Xiaodong Bai, Wentao Chen, Yadong Li, Liang Zhao, Changgui Liu, Zhenyu Liu, Baojun Wang

CSCO Guidelines

Updates in version 2020 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2019
Shanshan Weng, Ying Yuan, Xicheng Wang, Gong Chen, Yi Wang, Weiqi Sheng, Xinxiang Li, Aiping Zhou, Zhen Zhang, Guichao Li, Sanjun Cai, Ruihua Xu, Jin Li, Suzhan Zhang

Guidelines

Chinese consensus guidelines for diagnosis and management of gastrointestinal stromal tumor
Jian Li, Yingjiang Ye, Jian Wang, Bo Zhang, Shukui Qin, Yingqiang Shi, Yulong He, Xiaobo Liang, Xiufeng Liu, Ye Zhou, Xin Wu, Xinhua Zhang, Ming Wang, Zhidong Gao, Tianlong Lin, Hui Cao, Lin Shen, Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) Expert Committee on Gastrointestinal Stromal Tumor

CSCO Guidelines

Updates in version 2020 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2019
Shanshan Weng, Ying Yuan, Xicheng Wang, Gong Chen, Yi Wang, Weiqi Sheng, Xinxiang Li, Aiping Zhou, Zhen Zhang, Guichao Li, Sanjun Cai, Ruihua Xu, Jin Li, Suzhan Zhang
Updates in version 2019 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2018
Ying Yuan, Xicheng Wang, Gong Chen, Yi Wang, Weiqi Sheng, Xinxiang Li, Aiping Zhou, Zhen Zhang, Guichao Li, Sanjun Cai, Ruihua Xu, Jin Li, Suzhan Zhang
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer working group

NHCPRC Guidelines

Chinese guidelines for diagnosis and treatment of gastric cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of melanoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of malignant lymphoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of esophageal carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of breast cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of pancreatic cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of cervical cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of primary lung cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of renal cell carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of urothelial carcinoma of bladder 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of prostate cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China