Guidelines

Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for malignant lymphoma 2021 (English version)
Jun Zhu, Jun Ma, Union for China Lymphoma Investigators of Chinese Society of Clinical Oncology
Update in version 2021 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2020
Caixia Dong, Yuwei Ding, Shanshan Weng, Guichao Li, Yanqing Huang, Hanguang Hu, Zhen Zhang, Suzhan Zhang, Ying Yuan

Original Article

Mitochondrial malic enzyme 2 promotes breast cancer metastasis via stabilizing HIF-1α under hypoxia
Duo You, Danfeng Du, Xueke Zhao, Xinmin Li, Minfeng Ying, Xun Hu
Psychosomatic symptoms affect radiotherapy setup errors in early breast cancer patients
Yi He, Chang Gao, Ying Pang, Jixiang Chen, Lili Tang
Reappraise role of lymph node status in patterns of recurrence following curative resection of gastric adenocarcinoma
Yihui Tang, Jianxian Lin, Junpeng Lin, Jiabin Wang, Jun Lu, Qiyue Chen, Longlong Cao, Mi Lin, Ruhong Tu, Changming Huang, Ping Li, Chaohui Zheng, Jianwei Xie
Pain threshold, anxiety and other factors affect intensity of postoperative pain in gastric cancer patients: A prospective cohort study
Hongyu Tan, Jin Wei, Shuo Li, Ling Yu, Hongwei Sun, Ke Ji, Yinkui Wang, Changlong Li
A male-ABCD algorithm for hepatocellular carcinoma risk prediction in HBsAg carriers
Yuting Wang, Minjie Wang, He Li, Kun Chen, Hongmei Zeng, Xinyu Bi, Zheng Zhu, Yuchen Jiao, Yong Wang, Jian Zhu, Hui Zhao, Xiang Liu, Chunyun Dai, Chunsun Fan, Can Zhao, Deyin Guo, Hong Zhao, Jianguo Zhou, Dongmei Wang, Zhiyuan Wu, Xinming Zhao, Wei Cui, Xuehong Zhang, Jianqiang Cai, Wanqing Chen, Chunfeng Qu
Profiling of hepatocellular carcinoma neoantigens reveals immune microenvironment and clonal evolution related patterns
Zhenli Li, Geng Chen, Zhixiong Cai, Xiuqing Dong, Lei He, Liman Qiu, Yongyi Zeng, Xiaolong Liu, Jingfeng Liu
Prognostic value of a modified Immunoscore in patients with stage IIII resectable colon cancer
Ke Zhao, Xiaomei Wu, Zhenhui Li, Yingyi Wang, Zeyan Xu, Yajun Li, Lin Wu, Su Yao, Yanqi Huang, Changhong Liang, Zaiyi Liu
Single-cell DNA methylome analysis of circulating tumor cells
Hengyu Chen, Zhe Su, Ruoyan Li, Ning Zhang, Hua Guo, Fan Bai
Phase 1 studies comparing safety, tolerability, pharmacokinetics and pharmacodynamics of HLX01 (a rituximab biosimilar) to reference rituximab in Chinese patients with CD20-positive B-cell lymphoma
Yuankai Shi, Qingyuan Zhang, Xiaohong Han, Yan Qin, Xiaoyan Ke, Hang Su, Li Liu, Jinxiang Fu, Jie Jin, Jifeng Feng, Xiaonan Hong, Xiaohong Zhang, Depei Wu, Bin Jiang, Xiaodong Dong

Review Article

Current evidence and challenges of systematic therapies for adult recurrent glioblastoma: Results from clinical trials
Wenlin Chen, Delin Liu, Penghao Liu, Ziren Kong, Yaning Wang, Yu Wang, Wenbin Ma

Guidelines

Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for malignant lymphoma 2021 (English version)
Jun Zhu, Jun Ma, Union for China Lymphoma Investigators of Chinese Society of Clinical Oncology
Update in version 2021 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2020
Caixia Dong, Yuwei Ding, Shanshan Weng, Guichao Li, Yanqing Huang, Hanguang Hu, Zhen Zhang, Suzhan Zhang, Ying Yuan
Chinese consensus guidelines for diagnosis and management of gastrointestinal stromal tumor
Jian Li, Yingjiang Ye, Jian Wang, Bo Zhang, Shukui Qin, Yingqiang Shi, Yulong He, Xiaobo Liang, Xiufeng Liu, Ye Zhou, Xin Wu, Xinhua Zhang, Ming Wang, Zhidong Gao, Tianlong Lin, Hui Cao, Lin Shen, Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) Expert Committee on Gastrointestinal Stromal Tumor

NHCPRC Guidelines

National guidelines for diagnosis and treatment of colorectal cancer 2020 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of gastric cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of melanoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of malignant lymphoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of esophageal carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of breast cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of pancreatic cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of cervical cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of primary lung cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of renal cell carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of urothelial carcinoma of bladder 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of prostate cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China

CSCO Guidelines

Updates in version 2020 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2019
Shanshan Weng, Ying Yuan, Xicheng Wang, Gong Chen, Yi Wang, Weiqi Sheng, Xinxiang Li, Aiping Zhou, Zhen Zhang, Guichao Li, Sanjun Cai, Ruihua Xu, Jin Li, Suzhan Zhang
Updates in version 2019 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2018
Ying Yuan, Xicheng Wang, Gong Chen, Yi Wang, Weiqi Sheng, Xinxiang Li, Aiping Zhou, Zhen Zhang, Guichao Li, Sanjun Cai, Ruihua Xu, Jin Li, Suzhan Zhang
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer working group