Original Article

Defect of SLC38A3 promotes epithelial-mesenchymal transition and predicts poor prognosis in esophageal squamous cell carcinoma
Rui Liu, Ruoxi Hong, Yan Wang, Ying Gong, Danna Yeerken, Di Yang, Jinting Li, Jiawen Fan, Jie Chen, Weimin Zhang, Qimin Zhan
Tim-3 promotes cell aggressiveness and paclitaxel resistance through NF-κB/STAT3 signalling pathway in breast cancer cells
Yizi Cong, Yuxin Cui, Shiguang Zhu, Jianqiao Cao, Haidong Zou, Tracey A. Martin, Guangdong Qiao, Wenguo Jiang, Zhigang Yu
Histo- and clinico-pathological analysis of a large series of triple-negative breast cancer in a single center in China: Evidences on necessity of histological subtyping and grading
Shuang Zhang, Sixia Huang, Hong Zhang, Dong Li, Xin Li, Yuanjia Cheng, Qian Liu, Ling Xu, Yue Wang, Yinhua Liu, Ting Li
Effects of insurance status on long-term survival among non-small cell lung cancer (NSCLC) patients in Beijing, China: A population-based study
Zheng Wang, Lei Yang, Shuo Liu, Huichao Li, Xi Zhang, Ning Wang, Jiafu Ji
Classifying risk level of gastric cancer: Evaluation of questionnaire-based prediction model
Maomao Cao, He Li, Dianqin Sun, Lin Lei, Jiansong Ren, Jufang Shi, Ni Li, Ji Peng, Wanqing Chen
Predictive value of E-cadherin and EpCAM for detection of metastatic lymph node in early gastric cancer
Bang Wool Eom, Keun Won Ryu, Hong Man Yoon, Myeong-Cherl Kook
Clinical implications of neutrophil-to-lymphocyte ratio and MDSC kinetics in gastric cancer patients treated with ramucirumab plus paclitaxel
Hyung-Don Kim, Min-Hee Ryu, Sangsoon Yoon, Young-Soon Na, Meesun Moon, Hyungeun Lee, Hyung Geun Song, Yoon-Koo Kang
Impact of diabetes on prognosis of gastric cancer patients performed with gastrectomy
Xinhua Chen, Yuehong Chen, Tao Li, Luo Jun, Tian Lin, Yanfeng Hu, Huilin Huang, Hao Chen, Hao Liu, Tuanjie Li, Guoxin Li, Jiang Yu
Adjuvant radiotherapy in central hepatocellular carcinoma after narrow-margin hepatectomy: A 10-year real-world evidence
Weiqi Rong, Weibo Yu, Liming Wang, Fan Wu, Kai Zhang, Bo Chen, Chengli Miao, Liguo Liu, Songlin An, Changcheng Tao, Weihu Wang, Jianxiong Wu
Safety and survival outcomes of transanal natural orifice specimen extraction using prolapsing technique for patients with middle- to low-rectal cancer
Zhao Lu, Haipeng Chen, Mingguang Zhang, Xu Guan, Zhixun Zhao, Zheng Jiang, Zheng Liu, Zhaoxu Zheng, Xishan Wang
Phase II study of induction chemotherapy followed by concurrent chemoradiotherapy with raltitrexed and cisplatin in locally advanced nasopharyngeal carcinoma
Yuan Wu, Xueyan Wei, Zilong Yuan, Hongbin Xu, Yanping Li, Ying Li, Liu Hu, Guang Han, Yu Qian, Desheng Hu

NHCPRC Guidelines

National guidelines for diagnosis and treatment of colorectal cancer 2020 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of gastric cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of melanoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of malignant lymphoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of esophageal carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of breast cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of pancreatic cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of cervical cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of primary lung cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of renal cell carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of urothelial carcinoma of bladder 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of prostate cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China

CSCO Guidelines

Updates in version 2020 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2019
Shanshan Weng, Ying Yuan, Xicheng Wang, Gong Chen, Yi Wang, Weiqi Sheng, Xinxiang Li, Aiping Zhou, Zhen Zhang, Guichao Li, Sanjun Cai, Ruihua Xu, Jin Li, Suzhan Zhang
Updates in version 2019 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2018
Ying Yuan, Xicheng Wang, Gong Chen, Yi Wang, Weiqi Sheng, Xinxiang Li, Aiping Zhou, Zhen Zhang, Guichao Li, Sanjun Cai, Ruihua Xu, Jin Li, Suzhan Zhang
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer working group

Guidelines

Chinese consensus guidelines for diagnosis and management of gastrointestinal stromal tumor
Jian Li, Yingjiang Ye, Jian Wang, Bo Zhang, Shukui Qin, Yingqiang Shi, Yulong He, Xiaobo Liang, Xiufeng Liu, Ye Zhou, Xin Wu, Xinhua Zhang, Ming Wang, Zhidong Gao, Tianlong Lin, Hui Cao, Lin Shen, Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) Expert Committee on Gastrointestinal Stromal Tumor