Original Article

ZNF292 suppresses proliferation of ESCC cells through ZNF292/SKP2/P27 signaling axis
Wei Gong, Jiancheng Xu, Guangchao Wang, Dan Li, Qimin Zhan
Development and validation of a questionnaire-based risk scoring system to identify individuals at high risk for gastric cancer in Chinese populations
Ren Zhou, Hongchen Zheng, Mengfei Liu, Zhen Liu, Chuanhai Guo, Hongrui Tian, Fangfang Liu, Ying Liu, Yaqi Pan, Huanyu Chen, Zhe Hu, Hong Cai, Zhonghu He, Yang Ke
Associations of centralization with health care quality for gastric cancer patients receiving gastrectomy in China
Jiafu Ji, Leiyu Shi, Xiangji Ying, Xinpu Lu, Fei Shan, Haibo Wang
Identification of lymph node metastasis by computed tomography in early gastric cancer
Jingtao Wei, Yinan Zhang, Zhilong Wang, Xiaojiang Wu, Ji Zhang, Zhaode Bu, Jiafu Ji
Deep learning model improves radiologists’ performance in detection and classification of breast lesions
Yingshi Sun, Yuhong Qu, Dong Wang, Yi Li, Lin Ye, Jingbo Du, Bing Xu, Baoqing Li, Xiaoting Li, Kexin Zhang, Yanjie Shi, Ruijia Sun, Yichuan Wang, Rong Long, Dengbo Chen, Haijiao Li, Liwei Wang, Min Cao
All-trans retinoic acid (ATRA) inhibits insufficient radiofrequency ablation (IRFA)-induced enrichment of tumor-initiating cells in hepatocellular carcinoma
Song Wang, Jingtao Liu, Hao Wu, Anna Jiang, Kun Zhao, Kun Yan, Wei Wu, Haibo Han, Yanhua Zhang, Wei Yang

Review Article

Novel technologies in cfDNA analysis and potential utility in clinic
Jie Li, Mengyue Xu, Junya Peng, Jingqiao Wang, Yupei Zhao, Wenming Wu, Xun Lan

CSCO Guidelines

Update in version 2021 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2020
Caixia Dong, Yuwei Ding, Shanshan Weng, Guichao Li, Yanqing Huang, Hanguang Hu, Zhen Zhang, Suzhan Zhang, Ying Yuan
Updates in version 2020 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2019
Shanshan Weng, Ying Yuan, Xicheng Wang, Gong Chen, Yi Wang, Weiqi Sheng, Xinxiang Li, Aiping Zhou, Zhen Zhang, Guichao Li, Sanjun Cai, Ruihua Xu, Jin Li, Suzhan Zhang
Updates in version 2019 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2018
Ying Yuan, Xicheng Wang, Gong Chen, Yi Wang, Weiqi Sheng, Xinxiang Li, Aiping Zhou, Zhen Zhang, Guichao Li, Sanjun Cai, Ruihua Xu, Jin Li, Suzhan Zhang
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer working group

Guidelines

Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for malignant lymphoma 2021 (English version)
Jun Zhu, Jun Ma, Union for China Lymphoma Investigators of Chinese Society of Clinical Oncology
Chinese consensus guidelines for diagnosis and management of gastrointestinal stromal tumor
Jian Li, Yingjiang Ye, Jian Wang, Bo Zhang, Shukui Qin, Yingqiang Shi, Yulong He, Xiaobo Liang, Xiufeng Liu, Ye Zhou, Xin Wu, Xinhua Zhang, Ming Wang, Zhidong Gao, Tianlong Lin, Hui Cao, Lin Shen, Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) Expert Committee on Gastrointestinal Stromal Tumor

NHCPRC Guidelines

National guidelines for diagnosis and treatment of colorectal cancer 2020 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of gastric cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of melanoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of malignant lymphoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of esophageal carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of breast cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of pancreatic cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of cervical cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of primary lung cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of renal cell carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of urothelial carcinoma of bladder 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of prostate cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China