Cancer Epidemiology, Risk Factors and Screening

Review Article

Precision screening for esophageal squamous cell carcinoma in China
Zhonghu He, Yang Ke
Trends and risk factors of lung cancer in China
Siyi He, He Li, Maomao Cao, Dianqin Sun, Lin Lei, Ni Li, Ji Peng, Wanqing Chen
Gastric cancer: Epidemiology, risk factors and prevention strategies
Lei Yang, Xiangji Ying, Shuo Liu, Guoqing Lyu, Zekuan Xu, Xi Zhang, Huichao Li, Qingyu Li, Ning Wang, Jiafu Ji
Current epidemiology of pancreatic cancer: Challenges and opportunities
Wenhao Luo, Jinxin Tao, Lianfang Zheng, Taiping Zhang
Cervical cancer: Epidemiology, risk factors and screening
Shaokai Zhang, Huifang Xu, Luyao Zhang, Youlin Qiao
Epidemiology and risk factors of colorectal cancer in China
Yong Yang, Zihan Han, Xin Li, An Huang, Jingyi Shi, Jin Gu

Original Article

Oral microbiome and risk of malignant esophageal lesions in a high-risk area of China: A nested case-control study
Fangfang Liu, Mengfei Liu, Ying Liu, Chuanhai Guo, Yunlai Zhou, Fenglei Li, Ruiping Xu, Zhen Liu, Qiuju Deng, Xiang Li, Chaoting Zhang, Yaqi Pan, Tao Ning, Xiao Dong, Zhe Hu, Huanyu Bao, Hong Cai, Isabel Dos Santos Silva, Zhonghu He, Yang Ke
Signatures within esophageal microbiota with progression of esophageal squamous cell carcinoma
Minjuan Li, Dantong Shao, Jiachen Zhou, Jianhua Gu, Junjie Qin, Wen Chen, Wenqiang Wei

Original Article

Prognostic factors affecting long-term outcomes in patients with brain metastasis from esophageal carcinoma
Peng Zhang, Lejing Yao, Ming Chen, Wei Feng
Development and validation of prognostic nomogram based on log odds of positive lymph nodes for patients with gastric signet ring cell carcinoma
Zijie Xu, Jing Jing, Guiliang Ma
Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy for gastric cancer with peritoneal metastasis: A multicenter propensity score-matched cohort study
Ziying Lei, Jiahong Wang, Zhi Li, Baozhong Li, Jiali Luo, Xuejun Wang, Jin Wang, Mingchen Ba, Hongsheng Tang, Qingjun He, Quanxing Liao, Xiansheng Yang, Tianpei Guan, Han Liang, Shuzhong Cui, on behalf of the Chinese Peritoneal Oncology Study Group
Separate lateral parametrial lymph node dissection improves detection rate of parametrial lymph node metastasis in early-stage cervical cancer: 10-year clinical evaluation in a single center in China
Dan Zhao, Bin Li, Shan Zheng, Zhengjie Ou, Yanan Zhang, Yating Wang, Shuanghuan Liu, Gongyi Zhang, Guangwen Yuan

NHCPRC Guidelines

National guidelines for diagnosis and treatment of colorectal cancer 2020 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of gastric cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of melanoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of malignant lymphoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of esophageal carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of breast cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of pancreatic cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of cervical cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of primary lung cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of renal cell carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of urothelial carcinoma of bladder 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of prostate cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China

CSCO Guidelines

Updates in version 2020 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2019
Shanshan Weng, Ying Yuan, Xicheng Wang, Gong Chen, Yi Wang, Weiqi Sheng, Xinxiang Li, Aiping Zhou, Zhen Zhang, Guichao Li, Sanjun Cai, Ruihua Xu, Jin Li, Suzhan Zhang
Updates in version 2019 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2018
Ying Yuan, Xicheng Wang, Gong Chen, Yi Wang, Weiqi Sheng, Xinxiang Li, Aiping Zhou, Zhen Zhang, Guichao Li, Sanjun Cai, Ruihua Xu, Jin Li, Suzhan Zhang
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer working group

Guidelines

Chinese consensus guidelines for diagnosis and management of gastrointestinal stromal tumor
Jian Li, Yingjiang Ye, Jian Wang, Bo Zhang, Shukui Qin, Yingqiang Shi, Yulong He, Xiaobo Liang, Xiufeng Liu, Ye Zhou, Xin Wu, Xinhua Zhang, Ming Wang, Zhidong Gao, Tianlong Lin, Hui Cao, Lin Shen, Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) Expert Committee on Gastrointestinal Stromal Tumor