Gynecological Oncology

NHCPRC Guidelines

Chinese guidelines for diagnosis and treatment of cervical cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China

Original Article

Incidence and mortality of corpus uteri cancer in China, 20082012
Yunfeng Xi,Wenrui Wang,Wenjie Chen,Ke Han,Liying Qiao,Wanqing Chen
Distribution of high-risk human papillomavirus genotype prevalence and attribution to cervical precancerous lesions in rural North China
Shuang Zhao,Xuelian Zhao,Shangying Hu,Jessica Lu,Xianzhi Duan,Xun Zhang,Feng Chen,Fanghui Zhao
Evaluation of COC183B2 antibody targeting ovarian cancer by near-infrared fluorescence imaging
Chen Zhang,Xinyu Ling,Yanxiu Guo,Cunzhong Yuan,Hongyan Cheng,Xue Ye,Ruiqiong Ma,Yinli Zhang,Yi Li,Xiaohong Chang,Beihua Kong,Tao Liu,Heng Cui
Nomograms based on HPV load for predicting survival in cervical squamous cell carcinoma: An observational study with a long-term follow-up
Jing Zuo,Ying Huang,Jusheng An,Xi Yang,Ning Li,Manni Huang,Lingying Wu
IGHG1 promotes motility likely through epithelial-mesenchymal transition in ovarian cancer
Jingfeng Qian,Fangxing Ji,Xue Ye,Hongyan Cheng,Ruiqiong Ma,Xiaohong Chang,Chengchao Shou,Heng Cui
Outcome and prognostic factors in 110 consecutive patients with primary uterine leiomyosarcoma: A Rare Cancer Network study
Alessandra Franzetti Pellanda,Berardino De Bari,Elisabeth Deniaud-Alexandre,Marco Krengli,Paul Van Houtte,Antonella Richetti,Salvador Villà,Hadassah Goldberg,Ewa Szutowicz-Zielińska,Michel Bolla,Heidi Rutten,Marc Van Eijkeren,Philip Poortmans,Guido Henke,Yavuz Anacak,Steve Chan,Christine Landmann,Carine Kirkove,Luciano Scandolaro,Jacques Bernier,René-Olivier Mirimanoff,Mahmut Ozsahin
Prognostic evaluation of postoperative adjuvant therapy for operable cervical cancer: 10 years’ experience of National Cancer Center in China
Tong Shu,Dan Zhao,Bin Li,Yating Wang,Shuanghuan Liu,Pingping Li,Jing Zuo,Ping Bai,Rong Zhang,Lingying Wu
Accuracy of triage strategies for human papillomavirus DNA-positive women in low-resource settings: A cross-sectional study in China
Margaret Wang,Shangying Hu,Shuang Zhao,Wenhua Zhang,Qinjing Pan,Xun Zhang,Feng Chen,Jinxiu Han,Junfei Ma,Jennifer S. Smith,Youlin Qiao,Caihong Zhou,Fanghui Zhao
Trends in geographical disparities for cervical cancer mortality in China from 1973 to 2013: a subnational spatio-temporal study
Changfa Xia,Chao Ding,Rongshou Zheng,Siwei Zhang,Hongmei Zeng,Jinfeng Wang,Yilan Liao,Ningxu Zhang,Zhixun Yang,Wanqing Chen
Trends of incidence rate and age at diagnosis for cervical cancer in China, from 2000 to 2014
Xueting Li,Rongshou Zheng,Xuemei Li,Haibin Shan,Qi Wu,Yan Wang,Wanqing Chen
Incidence and mortality of cervical cancer in China, 2013
Bingbing Song,Chao Ding,Wangyang Chen,Huixin Sun,Maoxiang Zhang,Wanqing Chen
Upregulation of kazrin F by miR-186 suppresses apoptosis but promotes epithelial-mesenchymal transition to contribute to malignancy in human cervical cancer cells
Chang Liu,Jinghua Wang,Yang Hu,Hong Xie,Min Liu,Hua Tang