Gastric Cancer

NHCPRC Guidelines

National guidelines for diagnosis and treatment of gastric cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China

Original Article

Characteristics of lymph node stations/basins metastasis and construction and validation of a preoperative combination prediction model that accurately excludes lymph node metastasis in early gastric cancer
Mengyu Feng,Jingtao Wei,Ke Ji,Yinan Zhang,Heli Yang,Xiaojiang Wu,Ji Zhang,Zhaode Bu,Jiafu Ji
Correlation between imaging features on computed tomography and combined positive score of PD-L1 expression in patients with gastric cancer
Zhilong Wang,Yinkui Wang,Xiaoting Li,Yanling Li,Zhaode Bu,Zhongwu Li,Yingshi Sun,Jiafu Ji
Tertiary lymphoid structure patterns predicted anti-PD1 therapeutic responses in gastric cancer
Quan Jiang,Chenyu Tian,Hao Wu,Lingqiang Min,Hao Chen,Lingli Chen,Fenglin Liu,Yihong Sun
Single patient classifier as a prognostic biomarker in pT1N1 gastric cancer: Results from two large Korean cohorts
Yoon Young Choi,Eunji Jang,Hyunki Kim,Kyoung-Mee Kim,Sung Hoon Noh,Tae Sung Sohn,Yong-Min Huh,Ji Yeong An,Jae-Ho Cheong
Down-staging depth score could be a survival predictor for locally advanced gastric cancer patients after preoperative chemoradiotherapy
Ning Li,Xin Wang,Yuan Tang,Dongbin Zhao,Yihebali Chi,Lin Yang,Liming Jiang,Jun Jiang,Jinming Shi,Wenyang Liu,Hua Ren,Hui Fang,Yu Tang,Bo Chen,Ningning Lu,Hao Jing,Shunan Qi,Shulian Wang,Yueping Liu,Yongwen Song,Yexiong Li,Jing Jin
Textbook Outcome as a measure of surgical quality assessment and prognosis in gastric neuroendocrine carcinoma: A large multicenter sample analysis
Qiyue Chen,Zhongliang Ning,Zhiyu Liu,Yanbing Zhou,Qingliang He,Yantao Tian,Hankun Hao,Wei Lin,Lixin Jiang,Gang Zhao,Ping Li,Chaohui Zheng,Changming Huang,on behalf of the Study Group for Gastric Neuroendocrine Tumors
Reappraise role of lymph node status in patterns of recurrence following curative resection of gastric adenocarcinoma
Yihui Tang,Jianxian Lin,Junpeng Lin,Jiabin Wang,Jun Lu,Qiyue Chen,Longlong Cao,Mi Lin,Ruhong Tu,Changming Huang,Ping Li,Chaohui Zheng,Jianwei Xie
Pain threshold, anxiety and other factors affect intensity of postoperative pain in gastric cancer patients: A prospective cohort study
Hongyu Tan,Jin Wei,Shuo Li,Ling Yu,Hongwei Sun,Ke Ji,Yinkui Wang,Changlong Li
Effect of preoperative nutrition therapy type and duration on short-time outcomes in gastric cancer patient with gastric outlet obstruction
Jiyang Li,Shaoqing Li,Hongqing Xi,Peifa Liu,Wenquan Liang,Yunhe Gao,Chuang Wang,Bo Wei,Lin Chen,Yun Tang,Zhi Qiao
Prognostic value and nomograms of proximal margin distance in gastric cancer with radical distal gastrectomy
Jun Luo,Yuming Jiang,Xinhua Chen,Yuehong Chen,Jhang Lopsang Gurung,Tingyu Mou,Liying Zhao,Guoqing Lyu,Tuanjie Li,Guoxin Li,Jiang Yu
Analysis and external validation of a nomogram to predict peritoneal dissemination in gastric cancer
Xijie Chen,Shi Chen,Xinyou Wang,Runcong Nie,Dongwen Chen,Jun Xiang,Yijia Lin,Yingbo Chen,Junsheng Peng
A CT-based radiomics nomogram for prediction of human epidermal growth factor receptor 2 status in patients with gastric cancer
Yexing Li,Zixuan Cheng,Olivier Gevaert,Lan He,Yanqi Huang,Xin Chen,Xiaomei Huang,Xiaomei Wu,Wen Zhang,Mengyi Dong,Jia Huang,Yucun Huang,Ting Xia,Changhong Liang,Zaiyi Liu
Tumor-associated macrophages regulate gastric cancer cell invasion and metastasis through TGFβ2/NF-κB/Kindlin-2 axis
Zhu Wang,Yang Yang,Yancheng Cui,Chao Wang,Zhiyong Lai,Yansen Li,Wei Zhang,Harri Mustonen,Pauli Puolakkainen,Yingjiang Ye,Kewei Jiang,Zhanlong Shen,Shan Wang
Factors associated with metastasis in superior mesenteric vein lymph node in subtotal gastrectomy for gastric cancer: Retrospective case control study
Won Ho Han,Jungnam Joo,Bang Wool Eom,Keun Won Ryu,Young-Woo Kim,Myeong-cherl Kook,Hong Man Yoon
Prognostic impact of D2-plus lymphadenectomy and optimal extent of lymphadenectomy in advanced gastric antral carcinoma: Propensity score matching analysis
Weilin Sun,Jingyu Deng,Nannan Zhang,Huifang Liu,Jinyuan Liu,Pengfei Gu,Yingxin Du,Zizhen Wu,Wenting He,Pengliang Wang,Han Liang
PGC-MG7 combination could be used as a follow-up panel for monitoring dynamical progression of gastric precancerous diseases
Peifang Ning,Liping Sun,Nannan Dong,Yuan Yuan
Clinical implications of neutrophil-to-lymphocyte ratio and MDSC kinetics in gastric cancer patients treated with ramucirumab plus paclitaxel
Hyung-Don Kim,Min-Hee Ryu,Sangsoon Yoon,Young-Soon Na,Meesun Moon,Hyungeun Lee,Hyung Geun Song,Yoon-Koo Kang
Predictive value of E-cadherin and EpCAM for detection of metastatic lymph node in early gastric cancer
Bang Wool Eom,Keun Won Ryu,Hong Man Yoon,Myeong-Cherl Kook
Classifying risk level of gastric cancer: Evaluation of questionnaire-based prediction model
Maomao Cao,He Li,Dianqin Sun,Lin Lei,Jiansong Ren,Jufang Shi,Ni Li,Ji Peng,Wanqing Chen
Impact of diabetes on prognosis of gastric cancer patients performed with gastrectomy
Xinhua Chen,Yuehong Chen,Tao Li,Luo Jun,Tian Lin,Yanfeng Hu,Huilin Huang,Hao Chen,Hao Liu,Tuanjie Li,Guoxin Li,Jiang Yu
Changing trends of disease burden of gastric cancer in China from 1990 to 2019 and its predictions: Findings from Global Burden of Disease Study
Tongchao Zhang,Hui Chen,Xiaolin Yin,Qiufeng He,Jinyu Man,Xiaorong Yang,Ming Lu
Development and validation of a CT-based radiomics nomogram for preoperative prediction of tumor histologic grade in gastric adenocarcinoma
Jia Huang,Huasheng Yao,Yexing Li,Mengyi Dong,Chu Han,Lan He,Xiaomei Huang,Ting Xia,Zongjian Yi,Huihui Wang,Yuan Zhang,Jian He,Changhong Liang,Zaiyi Liu
Pattern of No. 12a lymph node metastasis in gastric cancer
Ping Shu,Xiangfei Sun,Fenglin Liu,Yong Fang,Kuntang Shen,Yihong Sun,Jing Qin,Xinyu Qin

Review Article

Screening for gastric cancer in China: Advances, challenges and visions
Xiaohan Fan,Xiangxiang Qin,Yang Zhang,Zhexuan Li,Tong Zhou,Jingying Zhang,Weicheng You,Wenqing Li,Kaifeng Pan
Surgical treatment of gastric cancer: Current status and future directions
Jiahui Chen,Zhaode Bu,Jiafu Ji
Current status and challenges in sentinel node navigation surgery for early gastric cancer
Satoru Matsuda,Tomoyuki Irino,Hirofumi Kawakubo,Hiroya Takeuchi,Yuko Kitagawa
Current status and future perspectives on neoadjuvant therapy in gastric cancer
Sheng Ao,Yuchen Wang,Qingzhi Song,Yingjiang Ye,Guoqing Lyu
Recent updates and current issues of sentinel node navigation surgery for early gastric cancer
Sung Gon Kim,Bang Wool Eom,Hong Man Yoon,Chan Gyoo Kim,Myeong-Cherl Kook,Young-Woo Kim,Keun Won Ryu
Laparoscopic surgery for gastric cancer: Current status and future direction
So Hyun Kang,Hyung-Ho Kim
Immune checkpoint inhibitors for treatment of advanced gastric or gastroesophageal junction cancer: Current evidence and future perspectives
Zhening Zhang,Tong Xie,Xiaotian Zhang,Changsong Qi,Lin Shen,Zhi Peng
Gastric cancer: Epidemiology, risk factors and prevention strategies
Lei Yang,Xiangji Ying,Shuo Liu,Guoqing Lyu,Zekuan Xu,Xi Zhang,Huichao Li,Qingyu Li,Ning Wang,Jiafu Ji
Current status of lymph node dissection in gastric cancer
Bin Ke,Han Liang

Original Article

Development and validation of prognostic nomogram based on log odds of positive lymph nodes for patients with gastric signet ring cell carcinoma
Zijie Xu,Jing Jing,Guiliang Ma
Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy for gastric cancer with peritoneal metastasis: A multicenter propensity score-matched cohort study
Ziying Lei,Jiahong Wang,Zhi Li,Baozhong Li,Jiali Luo,Xuejun Wang,Jin Wang,Mingchen Ba,Hongsheng Tang,Qingjun He,Quanxing Liao,Xiansheng Yang,Tianpei Guan,Han Liang,Shuzhong Cui,on behalf of the Chinese Peritoneal Oncology Study Group