Breast Cancer

NHCPRC Guidelines

Chinese guidelines for diagnosis and treatment of breast cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China

Original Article

Changing patterns and survival improvements of young breast cancer in China and SEER database, 19992017
Rong Guo,Jing Si,Jingyan Xue,Yonghui Su,Miao Mo,Benlong Yang,Qi Zhang,Weiru Chi,Yayun Chi,Jiong Wu
Correlation of radiotherapy with prognosis of elderly patients with hormone receptor-positive breast cancer according to immunohistochemical subtyping
Xiangcheng Zhi,Xiaonan Yang,Teng Pan,Jingjing Liu,Xiao Chen,Liping Lou,Zhendong Shi,Jin Zhang
Presence of circulating tumor cells is associated with metabolic-related variables in postoperative patients with early-stage breast cancer
Yumei Shi,Guochun Zhang,Yulei Wang,Chongyang Ren,Lingzhu Wen,Wenzhen Zhu,Xiaoqing Chen,Ning Liao
Treatment patterns for adjuvant docetaxel-based chemotherapy in early-stage breast cancer in China: A pooled retrospective analysis of four observational studies
Binghe Xu,Zhimin Shao,Shui Wang,Zefei Jiang,Xichun Hu,Xiaohua Zhang,Xiru Li,Jinping Liu,Mengquan Li,Shu Wang
Combined peripheral natural killer cell and circulating tumor cell enumeration enhance prognostic efficiency in patients with metastatic triple-negative breast cancer
Xiaoran Liu,Ran Ran,Bin Shao,Hope S. Rugo,Yanlian Yang,Zhiyuan Hu,Zewen Wei,Fengling Wan,Weiyao Kong,Guohong Song,Hanfang Jiang,Xu Liang,Ruyan Zhang,Ying Yan,Guobing Xu,Huiping Li
A multicenter hospital-based diagnosis study of automated breast ultrasound system in detecting breast cancer among Chinese women
Xi Zhang,Xi Lin,Yanjuan Tan,Ying Zhu,Hui Wang,Ruimei Feng,Guoxue Tang,Xiang Zhou,Anhua Li,Youlin Qiao
A nomogram to predict adjuvant chemotherapy recommendation in breast cancer patients with intermediate recurrence score
Feilin Qu,Xiaosong Chen,Xiaochun Fei,Lin Lin,Weiqi Gao,Yu Zong,Jiayi Wu,Ou Huang,Jianrong He,Li Zhu,Weiguo Chen,Yafen Li,Kunwei Shen
Inhibition of growth and metastasis of triple-negative breast cancer targeted by Traditional Chinese Medicine Tubeimu in orthotopic mice models
Jingxiao Wang,Xinjie Yang,Haibo Han,Limin Wang,Weiqian Bao,Shanshan Wang,Robert M. Hoffman,Meng Yang,Hui Qi,Chao An,Kaiwen Hu
Voltage-gated K+ channels promote BT-474 breast cancer cell migration
Louis WC Chow,Ka-Shun Cheng,Kar-Lok Wong,Yuk-Man Leung
Exploratory clinical study of chidamide, an oral subtype-selective histone deacetylase inhibitor, in combination with exemestane in hormone receptor-positive advanced breast cancer
Qingyuan Zhang,Tao Wang,Cuizhi Geng,Yue Zhang,Jinwen Zhang,Zhiqiang Ning,Zefei Jiang
Evaluation of menopausal status among breast cancer patients with chemotherapy-induced amenorrhea
Bailin Zhang,Jinqi Wu,Rongshou Zheng,Qian Zhang,Margaret Zhuoer Wang,Jun Qi,Haijing Liu,Yipeng Wang,Yang Guo,Feng Chen,Jing Wang,Wenyue Lyu,Jidong Gao,Yi Fang,Wanqing Chen,Xiang Wang
A radiomic nomogram based on an apparent diffusion coefficient map for differential diagnosis of suspicious breast findings
Bin Hu,Ke Xu,Zheng Zhang,Ruimei Chai,Shu Li,Lina Zhang
MAT1 correlates with molecular subtypes and predicts poor survival in breast cancer
Hanxiao Xu,Xianguang Bai,Shengnan Yu,Qian Liu,Richard G Pestell,Kongming Wu
Efficacy and safety of duloxetine in Chinese breast cancer patients with paclitaxel-induced peripheral neuropathy
Jiani Wang,Qing Li,Binghe Xu,Tongtong Zhang,Shanshan Chen,Yang Luo